Señal Senil

Barcelona, 2021

Què ens espera? Matrioixca de pantalles
Qui ens vigila? El simi censor
El simi major programa i ningú reclama
El signe valor disposa i ningú s’hi oposa